Tolerant of ongastvrij?

De kwestie van vluchtelingen, en de verschillen tussen de Islam en het Christendom, lijken elke week het nieuws te bepalen.

In het nieuws waren de uitspreken van  de eerste minister John Howard  van  Australië. Moslims die onder de Sharia-wet wensten te leven werden woensdag gevraagd om Australië te verlaten, toen de regering zich richtte tot de radicalen in een poging om potentiële terreur aanvallen te verijdelen.
Afzonderlijk, zette Premier Howard woensdag kwaad bloed bij sommige Australische Moslims door te verklaren dat hij de inlichtingendiensten steunde die de binnenlandse moskeeën in de gaten houden.  Zie verder het citaat van John Howard onderaan deze tekst.

Als ik lees wat zijn opstelling is richting immigranten en ik probeer dit te vertalen naar onze Nederlandse situatie, dan kan het ik het in grote lijn erg eens zijn met John Howard’s opstelling. Maar direct daarop bekruipt mij het gevoel dat ik dan niet gastvrij ben. Heeft Geert Wilders dan niet ook een beetje gelijk?
Om deze weblog niet te lang te laten worden zal ik niet te veel uitweiden, maar wil ik u vertellen waar ik het echt mee eens ben, en mijn twee belangrijkste verschilpunten met John Howard wil ik u doorgeven.

Mee eens:
elke wereldburger zou welkom moeten zijn in elk land. Ongeacht zijn drijfveren, of dat nu is om economische redenen of dat iemand op de vlucht is. Maar als immigrant heb je wel de plicht (vind ik) om je aan te passen aan je gastland. Je moet wel de taal leren en de gewoontes respecteren als gast. Het past gasten niet om te verwachten dat je gastheer zich gaat aanpassen.

Vooral de economische redenen. Wij Nederlanders zijn snel geneigd dat te veroordelen, maar laten wij eens eerlijk zijn, zouden wij ook niet vertrekken als wij het elders beter denken te krijgen? En hoeveel Nederlanders hebben dat al niet gedaan? (En hoe passen wij ons aan in het gastland??)

Mee oneens:
Howard zegt: ONS land, ONZE taal, ONZE grond. Daar ben ik het dus niet mee eens, laten wij vooral niet vergeten dat wij ALLES gekregen hebben en ALLES in bruikleen hebben van onze Hemelse Vader. Bijzonder vind ik dan ook de nadruk op ONZE van Howard, terwijl hij verderop wel spreekt van het Christelijke karakter van de Australische bevolking. Mijn mening is: Er is niets van ons , het past ons, om te delen van alles wat wij krijgen. Ik zie hier toch duidelijk de lijn naar het achtste en tiende gebod: leef niet hebzuchtig  en alleen voor jezelf.

Howard zegt dat de Australische natie is gefundeerd  op Christelijke principes, wel dat mag je toch ook wel zeggen van Nederland?  In onze vaderlandse geschiedenis speelt het geloof en godsdienst een grote rol. Als je dus zegt Christelijke principes te handhaven, of ze belangrijk acht, dan kun je niet anders, dan vreemdelingen hartelijk opvangen. En daar hoort dan direct bij: stel de vreemdeling dan ook in de gelegenheid om zich aan te passen. Geef hem mogelijkheden om onze taal en gewoonten te leren. En help de vreemdeling zodanig, dat hij binnen korte tijd op eigen benen kan staan en kan voorzien in zijn eigen onderhoud.

Conclusie: Zeg jij dat je Christen ben?  Dan past het je om de vreemdeling hartelijk te verwelkomen en hem te helpen. En vooral dat laatste is moeilijk. Want vinden wij in ons hart niet dat dat een taak is van de overheid? Schuiven wij die niet liever af?

Laten wij maar bidden tot onze Hemelse Vader, eigenaar van de hele aarde, en schepper van ALLE mensen en vraag maar om kracht om zijn schepselen (onze naaste en die vreemdeling) te helpen. Hij heeft beloofd voor ons te zorgen, dus echt je krijgt die kracht wel als je er om vraagt.  

wilt u hier nog over doorpraten? Dan nodig ik u uit: stuur een mail.)  

-------------Citaat van John Howard-------------
'IMMIGRANTEN, NIET DE AUSTRALIËRS, MOETEN ZICH AANPASSEN!
Aanvaard dit of trap het af. Ik ben het beu dat deze natie zich ongerust maakt of we een individu of een cultuur beledigen. Sinds de terreur aanslagen op Bali, hebben we een grote toename meegemaakt van patriottisme bij de meerderheid van de Australiërs, zoals we dat voordien nog nooit hebben meegemaakt.'
'Deze cultuur heeft zich ontwikkeld gedurende 2 eeuwen van strijd, proberen en overwinningen door miljoenen mannen en vrouwen die vrijheid nastreefden.'
'Wij spreken voornamelijk ENGELS. Niet Spaans, Libanees, Arabisch, Chinees, Japanees, Russisch, of welke andere taal dan ook. Daarom zeg ik U; als U deel wilt uitmaken van onze samenleving, dan heeft U geen andere keuze dan ONZE taal te leren.'
 
'De meeste Australiërs geloven in God. Dit is geen rechts radicale politieke praat maar een vaststaand feit, omdat Christelijke mannen en vrouwen deze natie gesticht hebben, gefundeerd op Christelijke principes, en dit is duidelijk gedocumenteerd. En het is zeer zeker gepast om dit feit te tonen op de muren van onze scholen. Als God u beledigt, dan stel ik voor dat u overweegt om een ander deel van de wereld uw thuis te noemen, want God maakt deel uit van onze cultuur.'
'Wij aanvaarden Uw geloof, en zullen ons niet afvragen waarom. Het enige dat we van U vragen is dat U ons geloof accepteren, en vredig en harmonieus met ons wilt samenleven.'
      
 'Dit is ONS LAND, ONZE GROND, en ONZE MANIER VAN LEVEN, en we willen U alle mogelijkheden geven om hiervan te genieten. Maar als U nu eens eindelijk ophouden met klagen, jammeren, onze vlag te verscheuren, onze EED, ons Christelijk Geloof en onze levenswijze onderuit te halen, raad ik U ten zeerste aan om gebruik te maken van nog een ander Australisch voorrecht, …''HET RECHT OM OP TE STAPPEN!'
 'Als U niet gelukkig bent TRAP HET DAN AF. Wij hebben U niet gedwongen om naar hier te komen. U hebt zelf gevraagd om naar hier te komen. Aanvaard dan ook het land dat U aanvaardde.'

 ---------------Einde citaat.-----------------------


29
AUG
2011

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Reageer


Volg mij op LinkedIn Volg mij op Twitter Volg mij op Facebook